over ons

Toer- en clubtochten

De toertochten en clubtochten die vanuit de ETT worden georganiseerd worden allen georganiseerd door vrijwilligers van de ETT. Het winterprogramma komt telkens in het najaar op de site van de ETT te staan.

De toertochten die in de toeragenda zijn vermeld worden allen begeleid door een toerleider. Een toerleider heeft de coördinatie over een tocht en zorgt ervoor dat er ruchtbaarheid wordt gegeven aan de tocht zodra deze aanstaande is via het besloten platform slack.

In de toeragenda van de ETT staan alle clubtochten vermeld. Een clubtocht is een tocht waarin een toerleider de coördinatie heeft en waarbij het tempo dusdanig is dat alle leden deze tocht kunnen volbrengen. Onderweg is er uitgebreid tijd voor een consumptie, die door de vereniging wordt aangeboden. Bij een clubtocht ligt de nadruk niet op prestatie, maar staat gezelligheid voorop.

De binnen- en buitenlandse klassiekers staan in de toeragenda en inschrijvingen kunnen worden gedaan tijdens de Algemene Leden Vergadering in februari van het jaar

Trainingsavonden met niveaugroepen

We hebben 7 niveaugroepen: A, B1-2, C. De A's hebben een gemiddelde van boven de 34, het gemiddelde van de volgende groepen gaat telkens met 1 of 2 km/u omlaag tot 27 voor de C. 

We trainen op de dinsdag- en donderdagavond vanaf 19:00 uur, vertrek bij het Medisch Centrum (Raccordement 8) in Twello.(in voor- en naseizoen vertrekken we om 18:30).

Naast de vaste trainingavonden zijn er diverse groepen actief die 'informeel' met elkaar op pad gaan. Hier wordt veelal over gecommuniceerd binnen ons eigen platform via 'Slack'


Je krijgt veel, maar we verwachten ook wat

De ETT, de Eerste Twellose Toerclub, is een fietsvereniging met uiteraard veel leden uit de gemeente Voorst, maar we hebben een flink aantal leden uit Deventer en Apeldoorn. De sfeer is informeel. Om je in te schrijven als lid zijn er een paar randvoorwaarden: